Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, January 15, 2011

KEJAYAAN ADA DI DALAM MENTAATI PERINTAH-PERINTAH ALLAH TA’ALA 1

Untuk mendapatkan manfaat langsung dari Alah Ta’ala, maka perlu untuk meyakini bahwa kejayaan yang sempurna di dunia ini dan di akhirat terletak hanya dalam mentaati perintah-perintah Nya dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW

Ayat-ayat Al Qur’an

قال الله تعلى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ، أمرا أن يكون لهم ا...لخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله، فقد ضل ضللا مبينا (36) {الآحزاب: 36ْ}

Allah SWT berfirman : Tidaklah semestinya bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan bila Allah dan Rasul Nya sudah menentukkan suatu keputusan, mereka akan memilih yang lain dalam keputusan mereka ; Barang siapa tidak mentaati Alah dan rasul Nya ia dalam kesesatan yang nyata. ( Al Azhab 33:36)

وقال تعلى:وما أرسلنا من رسول إلا ليطـاع بـإذ ن الله {النساء : 64 }

Allah SWT berfirman : Setiap Rasul yang Kami utus tiada lain supaya dipatuhi dengan ijin Allah. ( An nisa 4:64 )

وقال تعلى:وماءا تـكم الرسول فخذوه ومانـكم عنه فانتهوا {الخشر}

Allah SWT berfirman : Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dn apa yang dilarang tingglkanlah . ( Al Hasyr 59 : 7 )

وقال تعلى: لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا لله واليوم الآخروذكرالله كثيرا (21) { الآحزاب : 21ْ}

Allah SWT berfirman : Sungguh dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik ; bagi barangsiapa mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak yang mengingati Allah. ( Al Azhab 33: 21 )

وقال تعلى:فليحذر الذين يخا لفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم ( النر: 63)

Allah SWT berfirman : maka hendaklah mereka yang menyalahi perintah Nya akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. ( An nur 24: 63 )

وقال تعلى: من عمل صـلحا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه، حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون (97) {النحل : 97ْ}

Allah SWT berfirman : Barangsiapa mengerjakan amal kebaikan laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, pasti akan Kami beri ia kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang baik dan bersih, dan akan Kami balas dengan pahala sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl 16:97)

وقال تعلى:ومن يطع الله ورسوله، فقد فا فو اعظيما (71) {الأحزاب : 71}

Allah SWT berfirman : Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasulnya ia telah memperoleh kemenangan yang besar. (Al Azhab 33:71 )

وقال تعلى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفوررحيم {أل عمران : 31}

Allah SWT berfirman : Katakanlah ( Wahai Muhammad kepada manusia ) kalau kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kamudan mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( Al Imran 33:31)

وقال تعلى: إن الذين ءامنوا وعملوا الصـلحت سيجعل لهم الرحمن ودا (96) {مريم: 96}

Allah SWT berfirman : kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, ( Allah ) yang Maha Pemurah akan menanamkan rasa kasih sayang. (Maryam 19:96)

وقال تعلى: ومن يعمل من الصـحت وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما (112) {طه : 112}

Allah SWT berfirman: Dan barangsiapa yang beramal saleh dan dia orang yang beriman, jangan khawatir akan mendapat perlakuan zalim dan dikurangi segala haknya. ( thoha 20 :112 )

وقال تعلى: ومن يتق الله يجعل له، مخرجا (2) ويرقه من حيث لا يحتسب { الطلاق : 2-3}

Allah SWT berfirman : Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah ia membukakan jalan keluar bagi Nya.dan Ia membukakan rezekinya dari arah yang tak terduga-tuga ( At thalaq 65:2-3 )

وقال تعلى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم فى الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الآنهر تجرى من تحتهم فأهلكنـهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناءخرين (6) {الآنعام}

Allah SWT berfirman : Tidakkah mereka perhatikan betapa banyak sebelum mereka yang telah kami binasakan ; generasi-generasi dibumi yang kami perkuat, yang tidak kami berikan kepada kamu ( kekuatan fisik, harta yang berlimpah, berasal dari keluarga yang mulia, menikmati kemuliaan, umur yang panjang, memiliki harta benda dan kekuatan dan seterusnya ). Untuk mereka kami curahkan air yang melimpah, kami jadikan sungai-sungai yang mengalir dibawah mereka. Namun kemudian Kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri dan sesudah itu kmi bangunkan generasi yang lain. ( Al an am 6 : 6 )

وقال تعلى: ألمال والبنون ينة ألحيوة الد نيا والبـقيت الصـلحت خيرعند ربك ثوابا وخير أملا (46) {الكهف : 46}

Allah SWT berfirman : Harta kekayaan dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia. Akan tetapi amal kebaikan yang kekal dalam pandangan Tuhanmu itulah yang terbaik sebagai pahala dan terbaiksebagai harapan. ( Al Kahfi 18 : 46 )

وقال تعلى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون (96) {النحل : 96 }

Allah SWT berfirman : Apa yang ada padamu akan hilang dan apa yan ada pada Allah akan tetap bertahan. Dan pasti akan kami balas mereka yang sabar dan tabah, dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yangtelah mereka kerjakan. ( An nahl 16 :96 ).

وقال تعلى:وما أوتيتم من شىء فمتع الحيوة الدنيا وينتها وما عندالله خير وأبقى أفلا تعقلون (60) { القصص : 60}

Allah SWT berfirman : Segala sesuatu yang diberikan kepadamu hanyalah sebagai kenikmatan dan persiapan dalam hidup di dunia ini, tetapi apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mau memahami ? ( Al Qasas 28 : 60 )

No comments:

Post a Comment